ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Օսմաներենի դասագիրք
Բուհական դասագիրք, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, 324 էջ

ISBN 978-5-8084-2156-1

Սույն բուհական դասագիրքը նախատեսված է ԵՊՀ Հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտում, արևելագիտության և պատմության ֆակուլտետներում օսմաներենի դասավանդման համար: Այն բաղկացած է ներածությունից, երեսուներկու դասից՝ նվիրված օսմաներենի բառագիտության, հնչյունաբանության, քերականության հարցերին: Դասագրքում ներառված են համապատասխան տեքստեր, տարաբնույթ վարժություններ, օսմաներեն-հայերեն ուսումնական բառարան:

Դասագրքեր | Պատմության ֆակուլտետ