ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Տիգրան Արտավազդի Սարգսյան
1990 թ-ին ընդունվել և 2000 թ-ին ավարտել է անգլերեն լեզվի խորացված ուսուցմամբ Երևանի թիվ 172 միջնակարգ դպրոցը:
2000 թ-ին ընդունվել և 2004 թ-ին գերազանցության դիպլոմով ավարտել է ԵՊՀ աշխարհագրության ֆակուլտետի բակալավրիատը:
2004 - 2006 թթ. ուսումը շարունակել է նույն ֆակուլտետի մագիստրատուրայում:
2006 - 2009 թթ. ձևակերպվել է որպես հայցորդ` ԵՊՀ սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրության ամբիոնում:
2010 թ-ին շնորհվել է աշխարհագրական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան:

2006 - 2007 թթ. աշխատել է ԵՊՀ ատլասային քարտեզագրության գիտահետազոտական լաբորատորիայում` որպես ավագ լաբորանտ,
2007 - 2009 թ-ին` ԵՊՀ-ում կատարվող «Հայ բնակչության և մշակույթի» ատլասի, «ՀՀ կայուն զարգացման ինտեգրալ աշխարհագրական կանխատեսում» գիտական թեմաներում` որպես կրտսեր գիտաշխատող:
2009 - 2010 թթ. ԵՊՀ սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրության ամբիոնի դասախոս է,
2010 թ-ից` նույն ամբիոնի ասիստենտ:
2005 թ-ից Հայկական աշխարհագրական ընկերության երիտասարդական թևի համակարգողն է, «Հանուն Կայուն մարդկային զարգացման» ասոցիացիայի երիտասարդական թևի համանախագահը:

Շուրջ 20 աշխատությունների հեղինակ և համահեղինակ է` հոդվածներ, զեկույցներ, թեզիսներ, ուսումնական ձեռնարկ: Մասնակցել է միջազգային մի շարք կոնֆերանսների, ուսումնական դասընթացների` ՀՀ-ում և արտերկրում:

Հետազոտական հետաքրքրությունների ոլորտները
ա) Տնտեսաաշխարհագրական դիրքի գնահատում,
բ) Ռեգիոնալ էկոլոգիական քաղաքականություն և ռեգիոնալ զարգացում,
գ) Կայուն զարգացում, ՀՀ կայուն ռեգիոնալ զարգացում,
դ) ՀՀ-ում զբոսաշրջության զարգացման խնդիրները, հնարավորություններն ու հեռանկարները,
ե) Կայուն զբոսաշրջություն և էկոզբոսաշրջություն,
զ) Սպասարկման ոլորտի աշխարհագրություն,
է) Գեոէկոլոգիական շրջանացում և կանխատեսում:

Դասավանդում է հետևյալ առարկաները
• Բնական միջավայրի պահպանության և ռացիոնալ օգտագործման հիմնախնդիրները ՀՀ- ում
• Բնական պայմանների և ռեսուրսների տնտեսաշխարհագրական հետազոտությունը
• Բնական պայմանների տնտեսական գնահատականը
• Էկոլոգիական փորձաքննության հիմունքներ
• Կենսոլորտի վրա անթրոպոգեն ազդեցության հիմնական տեսակները
• Մարդկության համամոլորակային հիմնախնդիրները. Հետազոտության և պրոգգնոզի աշխարհագրական ասպեկտները
• Սերվիսի աշխարհագրություն
• Սոցիալական էկոլոգիայի հիմունքներ
• Սոցիալ- մշակութային ծառայության և զբոսաշրջության ներածություն
• Տնտեսական և սոցիալական աշխարհագրություն
• Տուրիստական ինդուստրիայի աշխարհագրական հիմունքներ
• Մագիստրատուրա
• Կիրառական աշխարհագրություն
• Մշակույթի աշխարհագրություն

Ամուսնացած է:
ԵՊՀ-ում հրատարակված գրքերը