ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Գ.Գ.Հակոբյան
Ա.Ա.Դավթյան
Վերլուծական երկրաչափության և գծային հանրահաշվի խնդրագիրք տնտեսագետների համար
Ակադեմիական գրականություն
Վերլուծական երկրաչափության և գծային հանրահաշվի խնդրագիրք տնտեսագետների համար
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2005 թ., 132 էջ
Ակադեմիական գրականություն | Մաթեմատիկա