ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Արբիտրաժային որոշումների (վճիռների) Ճանաչումը և կատարումը Հայաստանի Հանրապետությունում
Մենագրություն, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2009թ., 208 էջ
Ակադեմիական գրականություն | Իրավագիտություն