ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Մուրհակի քաղաքացիաիրավական կարգավորումը
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2009թ., 152 էջ
Ակադեմիական գրականություն | Իրավագիտություն