ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Վաղարշակ Հայաստանի Օհանյան
Կրթական կենսագրություն
1958 - 1965 թթ. Ուսանող, Երևանի պետական համալսարան, Մեխանիկայի և Մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, Մասնագիտությունը. Մաթեմատիկա
1971 - 1974 թթ. Ասպիրանտ, Երևանի պետական համալսարան
1985 թ-ին Ֆիզ.-մաթ. գիտությունների թեկնածու, «Խզվող եզրային պայմաններով խնդիրներ մասնակի ածանցյալներով երկրորդ կարգի էլիպտական համակարգերի համար», Երևանի պետական համալսարան

Աշխատանքային և հետազոտական կենսագրություն
1991 թ-ին Դոցենտ, Բարձրագույն մաթեմատիկայի ամբիոն, Երևանի պետական համալսարան, ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ
1988 - 1991 թթ. Ավագ դասախոս, բարձրագույն մաթեմատիկայի ամբիոն, Երևանի պետական համալսարան, ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ
1977 - 1988 թթ. Ավագ դասախոս, բարձրագույն մաթեմատիկայի ամբիոն, Երևանի պետական համալսարան, ֆիզիկայի ֆակուլտետ
X 1968 – XII 1977 թթ. Ասիստենտ, Բարձրագույն մաթեմատիկայի ամբիոն, Երևանի պետական համալսարան
II 1968 – X 1968 թթ. Ճարտագետ, ԵՄՄԳԻ
I 1967 – IX 1967 թթ. Մաթեմատիկական անալիզի կաբինետի վարիչ, Խ. Աբովյանի անվան մանկավարժական ինստիտուտ

Ակադեմիական կուրսեր/Դասավանդական և նախապատրաստական փորձառույթներ
1987 թ-ին Երևանի պետական համալսարան. Մաթեմատիկական անալիզ, Կոմպլես անալիզ, Մաթեմատիկական ֆիզիկայի հավասարումներ, Սովորական դիֆերենցիալ հավասարումներ, Գծային հանրահաշիվ, Վերլուծական երկրաչափություն:

Հիմնական հետազոտական նախնըտրություններ / փորձագիտական ոլորտներ
Մասնակի ածանցյալներով դիֆերենցիալ հավասարումներ

Ընթացիկ հետազոտական նախնըտրություններ
Եզրային խնդիրներ

Լեզվական հմտություններ
Հայերեն, Ռուսերեն, Անգլերեն

Մասնագիտական և ոչ մասնագիտական կազմակերպությունների անդամակցում
Հայկական մաթեմատիկան միություն (ՀՄՄ)

Այլ հմտություններ
Շախմատ

(+374 10) 55-86-06
ԵՊՀ-ում հրատարակված գրքերը