ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Այվազյան Ն.Ա.
Այվազյան Վ. Ն.
Հայաստանի Հանրապետության օրենսդիր իշխանության կազմակերպման և գործունեության սահմանադրական հիմունքները
Դասագրքեր
Հայաստանի Հանրապետության օրենսդիր իշխանության կազմակերպման և գործունեության սահմանադրական հիմունքները
Մենագրություն (պատասխանատու խմբագիր` Ն.Ա.Այվազյան), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2011, 288 էջ
Դասագրքեր | Իրավագիտության ֆակուլտետ