ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Մեղրյան Սերգեյ
Քաղաքացիական գործերով առաջին ատյանի դատարանի դատական ակտերը
Ակադեմիական գրականություն
Քաղաքացիական գործերով առաջին ատյանի դատարանի դատական ակտերը
Մենագրություն, ԵՊՀ հրատ., 2010

Մենագրությունում ՀՀ-ի և այլ երկրների քաղաքացիական դատավարության օրենսդրության, ՄԻԵԴ-ի վճիռների, ՀՀ սահմանադրական դատարանի, վճռաբեկ դատարանի, ՀՀ ԴՆԽ-ի որոշումների, դատական պրակտիկայի նյութերի և դատական վիճակագրության տվյալների, ինչպես նաև տեսական աղբյուրների ուսումնասիրության հիման վրա վերլուծվել և լուսաբանվել է ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանների դատական ակտերի ինստիտուտը, վեր են հանվել այն կազմող նորմերում առկա թերություներն ու բացթողումները և կատարվել են դատավարական օրենսդրության կատարելագործմանն ուղղված առաջարկություններ:

Աշխատությունը կարող է օգտակար լինել իրավաբանական բուհերի, դպրոցների և ֆակուլտետների ուսանողների, մագիստրանտների, ասպիրանտների, դասախոսների, փաստաբանների, դատական մարմինների աշխատողների, ինչպես նաև դատական ակտերի հիմնախնդրով հետաքրքրվող այլ անձանց համար:

Ակադեմիական գրականություն | Իրավագիտություն