ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Վրաց լեզու. Հնչյունաբանություն, բառագիտություն, ձևաբանություն
Դասագիրք (հումանիտար ֆակուլտետների համար), ԵՊՀ հրատ., 2010, 250 էջ
Ակադեմիական գրականություն | Լեզու և լեզվաբանություն