ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Զարուհի Համլետի Վարդապետյան
Կրթություն
1988 - 1993 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, Անգլերեն լեզվի բաժին, (բանասերի, ուսուցչի, թարգմանչի որակավորում)

Գիտական աստիճան
2006 թ-ին ՚Անգլերեն գործարար նամակագրության լեզվաոճական առանձնահատկություններըՙ, բանասիրական գիտությունների թեկնածուի վկայագիր, ՀՀ ԲՈՀ

Մասնագիտական գործունեություն
2007 թ-ից ԵՊՀ անգլերեն լեզվի N2 ամբիոնի ասիստենտ
1993 - 2007 թթ. ԵՊՀ անգլերեն լեզվի N2 ամբիոնի դասախոս
1993 թ-ին ԵՊՀ անգլիական բանասիրության ամբիոնի լաբորանտ

Դասավանդվող առարկաներ
Ընդհանուր անգլերեն, գործավարություն անգլերեն լեզվով, քաղաքական անգլերեն

Մասնագիտական հետաքրքրություններ
Լեզվաոճաբանություն, գործարար հաղորդակցության և նամակագրության լեզվաոճական ուսումնասիրություն, գործարար բառապաշարի լեզվական վերլուծություն

Որակավորման բարձրացման դասընթացներ
2008 թ-ին Դասախոսների որակավորման բարձրացման դասընթացի վկայական, ԵՊՀ
2007 թ-ին Դասախոսների մանկավարժական-հոգեբանական վերապատրաստման դասընթացի հավաստագիր, ԵՊՀ
2007 թ-ին «Օքսֆորդ համալսարանի հրատարակության դասընթացի վկայական, կազմակերպող» Օքսֆորդ դասավանդման ակադեմիա, Երևան
2003 թ-ին Դասախոսների որակավորման բարձրացման դասընթացի վկայական, ԵՊՀ
1998 թ-ին Կիրառական Բիոտեխնոլոգիայի ինստիտուտի համակարգչային օպերատորական դասընթացների վկայականներ, առաջին, երկրորդ մակարդակ
1995-1996 թթ. Ֆրանսերենի Ուսուցանման Կենտրոնի վկայագրություն, երկրորդ, երրորդ մակարդակ

Կոնֆերանսների մասնակցություն
1999 թ-ին Զեկուցում. ՚Անգլերեն գործնական նամակագրության ուսուցումը տնտեսագիտության ֆակուլտետումՙ, ԵՊՀ-ի 80-ամյակին նվիրված Օտար լեզուները հատուկ նպատակների համար գիտամեթոդական կոնֆերանս, ԵՊՀ
1997 թ-ին Զեկուցում. ՚Տնտեսագիտական խոսքային կարողությունների զարգացումը անգլերեն լեզվումՙ, Նշանագիտություն և լեզուների դասավանդում գիտաժողով, ԵՊՀ

Լեզուներ
հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն (գերազանց), ֆրանսերեն (լավ), գերմաներեն (բավարար)
ԵՊՀ-ում հրատարակված գրքերը