ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Բարսեղյան Վ.Ռ.
Շահինյան Ս.Գ.
Տեսական մեխանիկայի խնդիրների ժողովածու
Տեսական մեխանիկայի խնդիրների ժողովածու
Երևան, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, 2006թ., 84 էջ