ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Ռուբեն Մելիքյան
Վերաքննությունը ՀՀ քրեական դատավարությունում
Վերաքննությունը ՀՀ քրեական դատավարությունում
Եր., Երևանի համալս. հրատ., 2007, 200 էջ