ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Լուսինե Ռաֆիկի Ալոյան
Կրթություն
1996 - 2000 թթ. Բակալավրիատ, ֆիզիկայի ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան:
2000 - 2002 թթ.Մագիստրատուրա, ֆիզիկայի ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան:
2002 - 2006 թթ. Ասպիրանտուրա, Մոլեկուլային ֆիզիկայի ամբիոն, ֆիզիկայի ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան:

Գիտական աստիճան
Ֆիզմաթ. գիտ. թեկմածու (03.00.02 - Կենսաֆիզիկա) - «Կողմնային խմբերի դերը ԴՆԹ-ի հետ պիրիդիլ պորֆիրինների կոմպլեքսառաջացման դեպքում» 2008, Երևանի պետական համալսարան

Աշխատանքային փորձ
2010 – 2015 Junior Associate, ICTP (Տեսական ֆիզիկայի միջազգային կենտրոն), Տրիեստ, Իտալիա
2005 -Ասիստենտ, ԵՊՀ Ֆիզիկայի ֆակուլտետի Մոլեկուլային ֆիզիկայի ամբիոն, կրտսեր գիտաշխատող, ԵՊՀ Ֆիզիկայի ֆակուլտետի Մոլեկուլային ֆիզիկայի ամբիոնին կից գիտահետազոտական լաբորատորիա
2003-2004 Ֆիզիկայի ուսուցիչ, ՀՀ գյուղատնտեսական ակադեմիայի բազային կոլեջ
2002-2003 Գիտ. աշխատող, սինխրոտրոնային ճառագայթման կենտրոն (CANDLE)
2002-2005 Գիտ. աշխատող, ՀՀԳԱԱ-ի Նուրբ օրգանական քիմիայի ինստիտուտ
2000-2002 Ավագ լաբորանտ, ՀՀԳԱԱ-ի ֆիզիկայի կիրառական պրոբլեմների ինստիտուտ

Կարդացվող դասընթացներ
Մոլեկուլային ֆիզիկա - ԵՊՀ ֆիզիկայի և ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետների բակալավրիատի I կուրսի ուսանողներին
Կոնֆորմացիոն անցումների սպեկտրոսկոպիա -ԵՊՀ ֆիզիկայի ֆակուլտետ մագիստրատուրա I կուրս

Գիտական հետաքրքրությունների բնագավառը
Կենսապոլիմերների-ի ջերմակայունության և կորֆորմացիայի հետազոտությունը տարբեր միջավայրերում ( թթվային և ալկալյական միջավայրերում, միավալենտ և երկվալենտ մետաղական իոնների առկայության դեպքում): Կենսապոլիմեր – լիգանդ փոխազդեցություն: Մեմբրանային տրանսպորտ

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2006 թ. IUPAP/UNESCO Travel Grant
2006 թ. INTAS Conference Individual Grants Ref. N° 05-99-2025
2008 թ. ANSEF 08

Մասնագիտական անդամակցություն
2005 - 2006 թթ. SPIE
2006 - 2007 թթ. SPP (Society of Porphyrins and Phthalocyanines) «Տապան» - էկո ակումբ ՀԿ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

aloyan@ysu.am
ԵՊՀ-ում հրատարակված գրքերը