ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Լեռնային երկրների ինժեներային աշխարհագրություն
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատարակ., 2009թ., 70 էջ
Դասագրքեր | Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ