ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Բարսեղյան Տ. Կ.
Ղարախանյան Գ. Հ.
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական իրավունք, երրորդ մաս
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական իրավունք, երրորդ մաս
Երրորդ մաս, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2009, 496 էջ, (Երևանի համալսարանի հրատ., 2003, 416 էջ):