ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Նարինե Հմայակի Զաքարյան
Կրթություն
1990 - 1995 թթ. ԵՊՀ դիպլոմ, դիպլոմավորված մասնագետ
1995 - 1999 թթ. ԵՊՀ բուսաբանության ամբիոնի ասպիրանտ
1 հոկտեմբեր - 30 նոեմբեր 2002 թ. Կենսաբազմազանության համակարգչային բազաների դասընթացներ, UNDP.
օգոստոս 2006 թ. Կարմիր ցուցակ. Աշխատանքային խումբ. UNEP/GEF/FAO.
ապրիլ, 2008 թ. Դասախոսների մանկավարժական–հոգեբանական վերապատրաստման դասընթացներ, ԵՊՀ:

Գիտական աստիճան
կ.գ.թ., «Կոտայքի բնական կերահանդերի ժամանակակից վիճակը (ՀՀ)»: ՀՀ ԳԱԱ Բուսաբանություն մասնագիտությամբ մասնագիտական խորհուրդ, Երևան, 2001 թ. Գ.00.05.

Աշխատանքային փորձ
2007 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ բուսաբանության ամբիոնի ասիստենտ
2002 - 2007 թթ. ԵՊՀ բուսաբանության ամբիոնի բազային ֆինանսավորման թեմա, գիտաշխատող, ժամավճարով դասախոս:
1999 - 2007 թթ. ԵՊՀ բուսաբանության ամբիոնի ավագ լաբորանտ
1995 - 1999 թթ. ՓԲԸ “Սանտեխպատրաստվածքների գործարան”, էկոլոգ-դենդրոլոգ:

Կարդացվող դասընթացներ
«Բուսաբանություն», «Բարձրակարգ բույսերի ‎‎‎անատոմիա և մորֆոլոգիա», «Բույսերի էկոլոգիյա և գեոբուսաբանություն», «Բույսերի կենսաբազմազանություն», «Մշակովի ուտելի բույսեր», «Հայաստանի վայրի ուտելի բույսեր», «Հայաստանի Դեղաբույսեր»:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ֆլորա, գեոբուսաբանություն, կենսաբազմազանություն, բուսականության վերականգնում, բնապահպանություն, բուսական ռեսուրսներ, դեղաբույսեր:

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
Նախկին ԽՍՍՄ-ի երկրների կենսաբազմազանություն, Darwin Initiative Grant Program. 2004 - 2005 թթ.
Անհատական դրամաշնորհ, Henrich Bolle Foundation. 2005 թ.
Մշակաբույսերի վայրի ցեղակիցների in situ պահպանություն, UNEP/GEF/FAO. 2005 - 2007 թթ.
Հայաստանի անտառների էկտոմիկորիզագոյացնող սնկերի ֆիլոաշխարհագրական և կարգաբանական ուսումնասիրությունները (CRDF/NFSAT) 2006 - 2008 թթ.

Լեզուներ
Հայերեն, Ռուսերեն, Անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
1994 թ-ից մինչ այժմ Հայկական բուսաբանական ընկերություն
2004 թ-ից մինչ այժմ Ռուսական բուսաբանական ընկերություն
2004 թ-ից մինչ այժմ «Ecofung» Հայկական սնկաբանական ընկերություն

botmyc@ysu.am
ԵՊՀ-ում հրատարակված գրքերը