ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Գասպարյան Կ. Վ.
Թերզիկյան Գ.Հ.
Պարամետրական բաշխումների որոշ դասեր
Դասագրքեր
Պարամետրական բաշխումների որոշ դասեր
ԵՊՀ հրատ-ն, Երևան, 2005, 64 էջ
Դասագրքեր | Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ