ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Հ. Մ. Խաչիկյան
Հայաստանի Հանրապետության քրեակատարողական իրավունք
Դասագրքեր
Հայաստանի Հանրապետության քրեակատարողական իրավունք
Ուս. ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2009, 351 էջ
Դասագրքեր | Իրավագիտության ֆակուլտետ