ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Սաղաթելյան Վ.Վ.
Տոնոյան Գ.Ա
Մաթեմատիկական անալիզի խնդիրների ժողովածու
Դասագրքեր
Մաթեմատիկական անալիզի խնդիրների ժողովածու
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 1980, 161 էջ
Դասագրքեր | Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ