ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Սամվել Դիլբանդյան
Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարություն
Դասագրքեր
Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարություն
Դասագիրք բուհերի համար (Ընդհանուր մաս), Երևանի համալսարանի հրատ., Երևան, 2000, 415 էջ
Դասագրքեր | Իրավագիտության ֆակուլտետ