ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Արաքսի Գուրգենի Դարբինյան
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
1988 թ. ցայսօր-ԵՊՀ անգլերեն լեզվի №1 ամբիոն, դասախոս
1986 - 1987 թթ. ԵՊՃՇԻ, օտար լեզուների ամբիոն լաբորանտ
1981 - 1986 թթ. ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետ, ռոմանագերմանական բաժին
1983 - 1985 թթ. ԵՊՀ հասարակական մասնագիտությունների ֆակուլտետ, արվեստագիտություն
1980 - 1981 թթ. Ազգային պատկերասրահ, գիտաշխատող

Մասնագիտական գործունեություն
2008 թ. ԵՊՀ դասախոսների որակավորման բարձրացման դասընթաց` «Անգլիական բանասիրություն» մասնագիտությամբ
2004 թ. ԵՊՀ դասախոսների որակավորման բարձրացման դասընթաց` «Անգլերեն լեզու» մասնագիտու-թյամբ

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
2009-‹‹Օտար լեզուներ և գրականություն(տեսություն և պրակտիկա)›› միջազգային գիտաժողովում նվիրված ԵՊՀ հիմնադրման 90-ամյակին
2006 թ. «Ռոմանագերմանական բանասիրության և օտար լեզուների դասվանդման մեթոդիկայի արդիական խնդիրները» թեմայով գիտաժողովում նվիրված ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի հիմնադրման 15-ամյակին

Օտար լեզուներ
անգլերեն, ռուսերեն, գերմաներեն, հունարեն
ԵՊՀ-ում հրատարակված գրքերը