ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Յու. Գաբրիելյան
Գերմաներեն լեզվի տիպաբանություն
Դասագրքեր
Գերմաներեն լեզվի տիպաբանություն
Ուս. ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2006, 101 էջ
Դասագրքեր | Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ