ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Шавердян Г. М.
"Я" психологии как защита от сектантского "Мы"
Դասագրքեր
"Я" психологии как защита от сектантского "Мы"
Учебное пособие. Ереван, изд-во ЕГУ, 2005, 56 стр.
Դասագրքեր | Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ